باکس چی
فاجعه - ندای زندگی
چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391خدایا در این تورم و این ناهنجاری و در این بی سامانی یاریمان کن


واقعا حرفی برای گفتن دیگر نیست....