باکس چی
این دیوانگیست ... - ندای زندگی
سه‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1391این دیوانگیست ...

که همه دستهایی را که برای دوستی بسوی ما دراز می شوند

 بخاطر اینکه

یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر پا گذاشته است رد کنیم


که هیچ عشقی را باور نکنیم

 بخاطر اینکه

در یکی از آنها به ما خیانت شده است