باکس چی
تخم مرغ زندگی - ندای زندگی
یکشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1391
وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند!!!!

  یک زندگی به پایان می رسد.

وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند !!!

یک زندگی آغاز می شود.

تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود.