باکس چی
کجا میروی؟ - ندای زندگی
دوشنبه 12 تیر‌ماه سال 1391عارفی را دیدند مشعلی و جام آبی در دست پرسیدند: کجا میروی؟  

گفت: می روم با آتش، بهشت را بسوزانم و با آب جهنم را خاموش کنم!!!
 تا مردم خدا را فقط به خاطر عشق به او بپرستند،
 نه به خاطر عیاشی در بهشت و ترس از جهنم.