باکس چی
دنیای وارونه امروز - ندای زندگی
چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390تا حالا شده فکر کنید !!!


چرا همه چی وارونه شده ؟


چرا دنیامون وارونه شده ؟


جایی که گنج, "جنگ" می شود!!!


درمان, "نامرد" می شود!!!


قهقه , "هق هق" می شود!!


اما دزد همان "دزد" است...


درد همان "درد"...


و گرگ همان "گرگ"...


چرا؟؟