باکس چی
زن - ندای زندگی
یکشنبه 10 مهر‌ماه سال 1390زن مانند شیشه‌ی ظریف و شکستنی است!!!


هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید!!!


زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . . .