باکس چی
نتیجه زندگی - ندای زندگی
شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1390


نتیجه زندگی ،

 چیزهایی نیست!!!

 که جمع میکنیم !!!

بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم!!!