باکس چی
همیشه راه حل در گزینه پیشنهادی نیست - ندای زندگی
شنبه 15 مهر‌ماه سال 1391
بازرسی میگفت:

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌ پزشک پرسیدم:

 شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى 

به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟

روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم

 و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم

 و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند.

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌ تر است.

روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد...

شما می‌خواهید تختتان کنار پنجره باشد؟
نتیجه:

1. راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست.

2. در حل مشکل و در هنگام تصمیم گیری هدفمان یادمان نرود .

 در حکایت فوق هدف خالی کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پیشنهادی.

3.همه راه حل ها همیشه در تیر رس نگاه نیست.