باکس چی
همیشه یکی پیدا میشه - ندای زندگی
جمعه 27 مرداد‌ماه سال 1391
همیشه یکی پیدا میشه که هُلت بده !


چه نشسته باشی روی تاب ،
 چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه.... ‬