باکس چی
گذشته و آینده - ندای زندگی
پنج‌شنبه 15 تیر‌ماه سال 1391


  

 

می دونی چرا شیشه جلوی ماشین انقدر بزرگه ؟ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره.!!!


بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.!!!!