باکس چی
زمانه - ندای زندگی
چهارشنبه 14 تیر‌ماه سال 1391
خسرو شکیبایی می گفت:
بعضی وقت ها یکی طوری می سوزونتت
که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن،
 
بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه
که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.
 
زمانه ایست که خیلی چیزها آنطوری که بود یا باید باشد نیست.

(روحت شاد عمو خسرو)