باکس چی
خدایا - ندای زندگی
سه‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1391خدایا!! یا خیلی برگردون عقب!


یا بزن بره جلو!


این جای زندگی دلم خیلی گرفته