باکس چی
دنیا - ندای زندگی
جمعه 2 تیر‌ماه سال 1391دنیا را بغل گرفتیم.

 

گفتند :امن است ،هیچ کاری با ما ندارد، خوابمان برد.


بیدار شدیم دیدیم آبستن تمام دردهایش شده ایم.


"حسین پناهی"