باکس چی
زیباترین منش آدمی - ندای زندگی
سه‌شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1390این مطلب را یکی از دوستان به نام  Miss.blue


در جوابیه مطلب قبلی نوشتن دوست داشتم برای شما بذارم بخونید


ممنونم از ایشان


کوروش کبیر:  


 به یادتان می آورم تا همیشه بدانید که زیبا ترین منش آدمی, مهر اوست.


 پس مهر بورزید چه به دوست، چه به دشمن که مهر دوست را بزرگ میکند و دشمن را دوست.