باکس چی
دوست یعنی : - ندای زندگی
سه‌شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1390
ـ دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه


ـ دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری


که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمی شه


ـ دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره


یه دل دیگه هم دلتنگ غمت می شه

 
  ـ دوست یعنی وقت اضافه ؛ یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه


ـ دوست یعنی تنهایی هام رو می سپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش


ـ دوست یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من یه قدم تو ؛ اما بدون شمارش و حساب و کتاب

 

 ـ دوست یعنی من از بودنت مفتخر و سربلندم نه سر به زیر و شرمنده

ادعا نمی کنم که همیشه به یاد دوستانم هستم

 

 ولی ادعا می کنم که لحظاتی که به یادشون نیستم هم دوستشون دارم