باکس چی
صلابت را آموختن - ندای زندگی
چهارشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1390


 


در سقوط هم می توان ...


سهمگین،باشکوه،با صلابت و زیبا بود ...


این را آبشار به من آموخت!!!