باکس چی
زمین خوردن - ندای زندگی
چهارشنبه 21 دی‌ماه سال 1390


آنقدر زمین خورده ام که بدانم!!


برای برخاستن!
نه دستی از برون!!
که همتی از درون!!
لازم است!!
حالا اما.....

نمی خواهم برخیزم.
می خواهم اندکی بیاسایم.

فردا!!!
برمی خیزم.
وقتی که فهمیده باشم چرا؟؟؟؟
زمین خورده ام......