باکس چی
نیا باران - ندای زندگی
شنبه 17 دی‌ماه سال 1390

نیا باران!!!


زمین جای قشنگی نیست.


من از اهل زمینم 


خوب میدانم،


که گل در عقد زنبور است.....


ولی سودای بلبل دارد و 


پروانه را هم دوست میدارد!!!!