باکس چی
حس زیبائی شناسی - ندای زندگی
دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390


کادرِ عکاس دوم،  نقدی است :


به حسِ زیبایی شناسیِ این روزهایِ ما!!!


سه پروانه یِ زیبا تر آن سو نشسته اند، ...


کمی کادر ها را فراخ تر بگیریم،


انسانی هست در حوالیِ انسان!!!