باکس چی
جمله ای قصار - ندای زندگی
چهارشنبه 18 آبان‌ماه سال 1390به یاد ندارم نابینائی به من تنه  زده باشد !!!


اما هر وقت تنم به جماعتی نادان برخورد کرد گفتند:


مگه کوری!!!!