باکس چی
نبایدها - ندای زندگی
دوشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1390


با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن!!!


و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن!!!