باکس چی
یاد سهراب - ندای زندگی
سه‌شنبه 22 شهریور‌ماه سال 1390یاد سهراب بخیر !


آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت:

تو مرا یاد نکنی من به یادت هستم


باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست!!!


اما نفسم میگیرد در هوائی که نفسهای تو نیست!!!