باکس چی
اشتباه زندگی - ندای زندگی
یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390


 

نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم!!!


و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .