باکس چی
درس گرفتن از زندگی - ندای زندگی
شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1390


وقتی چیزی را از دست دادی!!!


درس گرفتن از آن را از دست نده.