باکس چی
زبان و قلب - ندای زندگی
سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390
زبان عاقل درقلب اوست وقلب احمق در زبانش.